20. června 2007

Jazykový koutek 2

CZENGLISH, 1. lekce - fráze

damage to speak škoda mluvit
don't wake up a swan nebuď labuť
relax in the living room odpočívej v pokoji
where she married herself, here she married herself kde se vzala, tu se vzala
a prison makes music stronger basa tvrdí muziku
she is lubricated like a fox je mazaná jako liška
all the hydrogen probably made love in the solution veškerý vodík se asimiloval v roztoku
he vomitted a long postcard on her vrhl na ni dlouhý pohled
your eyes September tvé oči září
she was sitting on between seděla na mezi
I am not smelling myself in my leather today necítím se dnes ve své kůži
stop knitting my head přestaň mi plést hlavu
he afterdid himself podělal se
world champion in tanks on ice mistr světa v tancích na ledě
he came drunk under the picture přišel zpitý pod obraz
What a ghostful idea! Jaká duchaplná myšlenka!
Give me an appartment! Dej mi pokoj!
for me - beyond me... pro mě, za mě...
to set a water on a tea postavit vodu na čaj
she was too short for him byla na něj krátká
he threw him the bride dohodil mu nevěstu
to climb upon the nerves lézt na nervy
they have fallen into each other's eyes padli si do oka
to throw the rifle into the corn hodit flintu do žita
I have my teeth full of you mám tě plné zuby
don't inspect the denture of a donated horse darovanému koni na zuby nehleď
just on the border jen tak na okraj
I have passed myself with a profession minul jsme se povoláním
he who isn't lazy has a green one komu se nelení, tomu se zelení
Lassie eats sometimes more méně je někdy více
The badmaker found out that the air-conditioning works perfectly. Zločinec zjistil, že vzduch je čístý.
There is weather under the dog outside. Venku je počasí pod psa.

2 komentáře:

  1. ohlasy slabé, holt na angličtinu se lidi moc nechytaj, ale měli by, protože my tady fakt tvoříme CZENGLISH

    OdpovědětVymazat
  2. Muminku...No, je to příspěvek staršího data, kdy návštěvnost na tomhle blogu ještě nebyla nijak valná...

    OdpovědětVymazat

Díky za komentáře!