14. května 2012

Staré mapy Moravy

Staré mapy Moravy a Slezska – chronologicky řazeno

Článek obsahuje odkazy na weby s možností náhlednutí do mapy nebo stažení mapy v použitelném rozlišení pro účely seminární práce – historický atlas obce. Neručím za úplnost a správnost seznamu.

1561 – Helwigova mapa Slezska z roku (vydání z roku 1655)
odkaz na oahshb(dříve mujweb)

1569 – Fabriciova mapa Moravy
odkaz

1620 – Kaeriova mapa
Předlohou byla Fabriciova mapa Moravy, jako autor je uveden Petr Kaerius.
odkaz

1624, 1627, 1664 – Komenského mapy
1627 – odkaz
1680 (podle rytiny z roku 1627) – odkaz
Kopie Viléma Blaeua (rok nezjištěn) – odkaz

1638 – Scultetova mapa Slezska
(mapa v odkazu bez záruky) odkaz

1692 – Coronelliova mapa
odkaz

1692- Vischerova mapa

1716 – Müllerova mapa
odkaz
odkaz

po roce 1726 – Johann Baptista Homann
odkaz

30. léta 18. století – Matthäus Seutter
odkaz

1742 – Georg Louis le Rouge

1742 – Homannovi dědicové – Mapa Slezska
odkaz

1758 – Tobias Conrad Lotter

1784 – Jan Venuto

1742 – mapa Moravy Cóvense a Mortiera
odkaz

1747-1748 – Majerova mapa českých zemí z roku
odkaz

1764-68 a 1780-83 (rektifikace) – I. vojenské mapování JOSEFSKÉ
odkaz

1819-1858; Čechy 1842-52, Morava a Slezsko 1836-40 – II. vojenské mapování FRANTIŠKOVO
odkaz
odkaz

1817-1843 – STABILNÍ KATASTR 1:2 880
geolab(není zpracováno úplně)
ČÚZK

1870 – 1883 III. vojenské mapování
geolab

1857 – Speciální mapa Markrabství moravského
Odvozenina z druhého vojenského mapování.
Walter

1880 – 1883?
Morava a Slezsko s částmi pohraničními Čech,
Rakous, Uher a Pruska – František Padalík
VKOL

1880-1888? – Visecí mapa Markrabství moravského a Vévodství
slezského od B. Kozenna
VKOL

1888 – mapa Moravy podle Schobera
odkaz

Po roce 1918

1923-33 – prozatímní vojenské mapování
1934-38 – definitivní vojenské mapování
1939-1945 – mapování
1953-57 – mapování v Gauss-Krügerově zobrazení

Mapa Republiky československé z roku 1935 – odkaz
Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941 – odkaz
Mapa Československa z roku 1957 – odkaz

Užitečné odkazy
http://www.staremapy.cz/ – rozcestník pro další hledání
http://mapy.vkol.cz/- velká sbírka digitalizovaných map
mzk.cz – Mollova sbírka map (Čechy)
mzk.cz – Mollova sbírka map (Morava)
http://www.staremapy.cz/sbirky-starych-map-v-cr/ - nový projekt

Žádné komentáře:

Okomentovat

Díky za komentáře!