9. června 2009

Re...ce

Pomalu ale jistě začínám z učení se na státnice blbnout. Písmenka se před očima míhají a já už ani nevím, co čtu. Plete se to všechno dohromady - devastace s degradací, deurbanizací, denaturalizací, detrakcí či deflací, modus splývá s mediánem, HLS jak HSV, valí se to jako láva PAHOE-HOE (nebo snad AA, balvanitá?). Tolik téměř stejných slov z různých oborů, mající různé významy. Začínají nezřídka re, aby pak skončily na ace, případně ce. Hotový guláš. REgulášACE...
Níže sepsaný seznam berte jako projev čirého šílenství, vzdělávací materiál, zdroj inspirace nebo doplnění ke Kamiovu článku o Re:
Je to na vás.

Samé re...ce
reakce = odezva na nějaký popud
reambulace = aktualizace mapy, jednorázové vyšetření, zaměření a
zobrazení změn předmětů měření a šetření do dané mapy
redakce = skupina autorů nebo zpracovatelů např. mapy
redislokace = znovurozmístění, přemístění
redundance = nadbytečnost
reemigrace = návrat emigrantů do vlasti
reference = doporučení
reflektance = činitel odrazu, odrážecí schopnost
refrakce = lom světla
regelace = proces střídavého zmrzání a rozmrzání
regionalizace = členění na celky různého řádu
registrace = zapsání, uvedení do seznamu, rejstříku
reglementace = odstranění subjektivismu při kartografické generalizaci
regulace = usměrňování, úprava
rekapitulace = je matkou moudrosti
reklasifikace = zařazení předmětů do nově zvoleného klasifikačního systému
rekognoskace = prozkoumávání, průzkum
rekreace = forma odpočinku nebo činnosti ve volném čase, která je nezbytná pro existenci a rozvoj fyzické a psychické energie člověka
rektifikace = překreslení měřického snímku nerovinného předmětu měření po malých plošných prvcích, při kterém se eliminuje zkreslení způsobené nestejnou předmětovou vzdáleností předmětů měření
rekultivace = opětovná kultivace, obnova narušené krajiny
relace = vazba mezi dvěma nebo více entitami
relativizace = nahrazení absolutních hodnot relativními
renaturace = opak denaturace
repatriace = návrat do vlasti proti své vůli
reprezentace = vyjádření, znázornění
reprodukce = tištěné anebo digitalizované zobrazení originálního obrazu; způsob zajištení potomstva u živočišných druhů - také obnova přírodních zdrojů
retence = zadržení, zadržování, např. vody
retranslace = opětovný přenos, dálkový přenos signálu
reurbanizace = obnova centrálních částí měst
rezervace = chráněné území

* * *

Zapomněla jsem snad na něco milí spolužáci?

P.S. Odkaz na Wordle galerii státnicového mišmaše >>tudy<<

5 komentářů:

 1. Hezká sbírka...já sem se obával, že \"rektifikace\" je -vývojové směřování naší současné společnosti-... - tak to jsi mě uklidnila, dík!

  OdpovědětVymazat
 2. já bych ještě připsala reinkarnaci :D

  OdpovědětVymazat
 3. m6k, to je zajímavý význam toho slova :-D

  Peti, já sepsala jen slova, se kterýma jsem se fakt při učení setkala. Mimochodem, teď jsem u studia generalizace zjistila, že mi tam chybí redukce ;) Ale co se týče, reinkarnace, tak doufám, že v příštím životě se narodím jako někdo, kdo rozumí geostatistice...

  OdpovědětVymazat
 4. Chtěl jsem napsat, že tam chybí \"rekopulace\", ale nakonec jsme se ovládl a skoro jsme to nenapsal;-)

  OdpovědětVymazat
 5. Rekopulací jsi myslel určitě schopnost opakování chemické reakce, při ktere vznikají azobarviva, že?
  Bohužel, o té se na oboru geografie-geoinformatika neučíme...

  OdpovědětVymazat

Díky za komentáře!